Metod spawania na rynku jest kilka, jednak do najpopularniejszych zaliczyć trzeba MIG/MAG oraz TIG. Zanim zdecyduje się na spawanie Wrocław, wykorzystując konkretną metodę, warto poznać różnicę pomiędzy tymi rodzajami spawania.

Spawanie MAG/MIG

Jest to spawanie za pomocą łuku elektrycznego, który wytwarzany jest pomiędzy elektrodą topliwą, a materiałem, który będzie spawany. Łuk i jeziorko chroni się przy wykorzystaniu gazu osłonowego podawanego wraz z drutem. Aktualnie te dwie metody stanowią ponad 60% wszystkich spawań realizowanych na rynku.

MIG – to spawanie przy wykorzystaniu gazu, który jest chemicznie obojętny może być to hel lub argon
MAG – W tym przypadku gaz osłonowy jest aktywny chemicznie i może być to na przykład CO2.

Usługi spawalnicze we Wrocławiu

Spawanie Wrocław przy wykorzystaniu metody MAG jest realizowane zwłaszcza w przypadku metali konstrukcyjnych niestopowych czy też niskostopowych, a nawet wysokostopowych. Metoda MIG stosowane jest do spawania aluminium, miedzi oraz innych metali nieżelaznych. W niektórych przypadkach stosowane są mieszanki tych gazów. Jest to metoda będąca połączeniem MIG oraz MAG. Podczas spawania przy wykorzystaniu tej metody można regulować prędkość podawania drutu, napięcie i prąd spawania czy też intensywność dopływu gazu osłonowego.

Spawanie TIG

Jest to metoda, która również do spawania wykorzystuje łuk elektryczny. Wytwarzany jest on przez wolframową elektrodę w osłonie gazu obojętnego. Zaletą tej metody jest fakt, że uzyskiwana spoina jest bardzo wysokiej jakości oraz czystości. Dzięki temu spoina, która będzie uzyskana, nie wymaga czyszczenia i obróbki. Podczas spawania można regulować wiele czynników, wśród których są między innymi rodzaj i biegunowość prądu czy też natężenie prądu.

Każda z tych metod, jeśli chodzi o spawanie Wrocław, ma swoje zastosowania. Więcej tutaj: (http://mstal24.pl/spawanie-wroclaw/)

Comments are closed.