Wyczuwanie emocji u dziecka

Najważniejszą potrzebą dziecka, które pojawia się w rodzinie jest miłość. Według wielu autorów zajmujących się psychologią i wychowaniem dziecka wyjaśnia, że dziecko w swych pierwszych latach życia jest istotą empatycznie rozumiejącą. Empatia, czyli zdolność do wyczuwania emocji, jest domeną każdego człowieka, natomiast zatraca się ją w miarę dorastania.

Dziecko bywa w stanie, nawet nie rozumiejąc uczuć, zareagować na każdą przekształcenie emocjonalną spersonalizowanych najbliższych, którymi są oczywiście rodzice. Dziecko potrzebuje miłości jako uczucia uniwersalnego i ponad czasowego, ażeby mogło się swobodnie rozwijać i uczyć.

Uśmiech u dziecka

Wyrazem miłości bywa dotyk, branie na ręce czy również uśmiech na twarzy i pogodne usposobienie, należy natomiast nadmienić, że obowiązek ten wynikający z prawdziwego uczucia w gronie małżonkami nie leży tylko po stronie kobiecej „strony medalu”.

Ze względu na charakter i potrzeby fizjologiczne dziecka najbliższą osobą w każdej sytuacji będzie dla niego mamunia. Jednak misją ojca bywa nie tylko „zarabianie” na swego potomka, ale budowanie więzi pomiędzy nim przez stopniowe oswajanie ze swoją osobą.

 

Najważniejszą potrzebą dziecka, które pojawia się w rodzinie {jest|bywa} miłość. Według {wielu|mnogich} autorów zajmujących się psychologią i wychowaniem dziecka {wyjaśnia|tłumaczy|objaśnia|wytłumacza|uzasadnia}, że dziecko w swych pierwszych latach życia {jest|bywa} istotą empatycznie rozumiejącą. Empatia, czyli zdolność do wyczuwania emocji, {jest|bywa} domeną każdego człowieka, {jednak|jednakże|natomiast} zatraca się ją w miarę dorastania. Dziecko {jest|bywa} w stanie, {nawet|dosłownie|wręcz} nie rozumiejąc uczuć, zareagować na każdą {zmianę|przemianę|modyfikację|edycję|konwersję|przekształcenie|przeróbkę} emocjonalną {swoich|indywidualnych|spersonalizowanych|prywatnych|osobistych|własnych} najbliższych, którymi są {oczywiście|na pewno|z pewnością|z całą pewnością|niewątpliwie|bez wątpienia|ze 100% pewnością|ze stuprocentową pewnością|na 100%} rodzice. Dziecko potrzebuje miłości jako uczucia uniwersalnego i ponad czasowego, {aby|żeby|ażeby|by} mogło się swobodnie rozwijać i uczyć. Wyrazem miłości {jest|bywa} dotyk, branie na ręce czy {także|również|też} uśmiech na twarzy i pogodne usposobienie, {należy|trzeba|powinno się} {jednak|jednakże|natomiast} nadmienić, że obowiązek ten wynikający z prawdziwego uczucia {pomiędzy|wśród|pośród|w gronie} małżonkami nie leży {tylko|jedynie|wyłącznie} po stronie kobiecej „strony medalu”. Ze względu na charakter i potrzeby fizjologiczne dziecka najbliższą osobą {zawsze|za każdym razem|w każdej sytuacji|w każdej chwili|w każdym momencie} będzie dla niego {matka|mama|mamunia|mamusia}. {Jednak|Jednakże|Natomiast} {zadaniem|misją|celem} ojca {jest|bywa} {nie tylko|nie tylko} „zarabianie” na swego potomka, {ale|niemniej jednak} budowanie więzi {między|pomiędzy} nim {poprzez|przez} stopniowe oswajanie ze {swoją|własną} osobą.

Comments are closed.