Najważniejszą potrzebą dziecka, które pojawia się w rodzinie jest miłość. Według wielu autorów zajmujących się psychologią i wychowaniem dziecka wyjaśnia, że dziecko w swych pierwszych latach życia jest istotą empatycznie rozumiejącą. Empatia, czyli zdolność do wyczuwania emocji, jest domeną każdego człowieka, natomiast zatraca się ją w miarę dorastania. Dziecko bywa w stanie, nawet nie rozumiejąc uczuć, zareagować na każdą przekształcenie emocjonalną spersonalizowanych najbliższych, którymi są oczywiście rodzice. Dziecko potrzebuje miłości jako uczucia uniwersalnego i ponad czasowego, ażeby mogło się swobodnie rozwijać i uczyć.

Wyrazem miłości bywa dotyk, branie na ręce czy również uśmiech na twarzy i pogodne usposobienie, należy natomiast nadmienić, że obowiązek ten wynikający z prawdziwego uczucia w gronie małżonkami nie leży tylko po stronie kobiecej „strony medalu”. Ze względu na charakter i potrzeby fizjologiczne dziecka najbliższą osobą w każdej sytuacji będzie dla niego mamunia. Jednak misją ojca bywa nie tylko „zarabianie” na swego potomka, ale budowanie więzi pomiędzy nim przez stopniowe oswajanie ze swoją osobą.

Jeśli chodzi o sklep dla dziecka – z takimi produktami jak wózki, nosidełka, śpiworki to można sprawdzić np.na gluck.pl

Najważniejszą potrzebą dziecka, które pojawia się w rodzinie {jest|bywa} miłość. Według {wielu|mnogich} autorów zajmujących się psychologią i wychowaniem dziecka {wyjaśnia|tłumaczy|objaśnia|wytłumacza|uzasadnia}, że dziecko w swych pierwszych latach życia {jest|bywa} istotą empatycznie rozumiejącą. Empatia, czyli zdolność do wyczuwania emocji, {jest|bywa} domeną każdego człowieka, {jednak|jednakże|natomiast} zatraca się ją w miarę dorastania. Dziecko {jest|bywa} w stanie, {nawet|dosłownie|wręcz} nie rozumiejąc uczuć, zareagować na każdą {zmianę|przemianę|modyfikację|edycję|konwersję|przekształcenie|przeróbkę} emocjonalną {swoich|indywidualnych|spersonalizowanych|prywatnych|osobistych|własnych} najbliższych, którymi są {oczywiście|na pewno|z pewnością|z całą pewnością|niewątpliwie|bez wątpienia|ze 100% pewnością|ze stuprocentową pewnością|na 100%} rodzice. Dziecko potrzebuje miłości jako uczucia uniwersalnego i ponad czasowego, {aby|żeby|ażeby|by} mogło się swobodnie rozwijać i uczyć. Wyrazem miłości {jest|bywa} dotyk, branie na ręce czy {także|również|też} uśmiech na twarzy i pogodne usposobienie, {należy|trzeba|powinno się} {jednak|jednakże|natomiast} nadmienić, że obowiązek ten wynikający z prawdziwego uczucia {pomiędzy|wśród|pośród|w gronie} małżonkami nie leży {tylko|jedynie|wyłącznie} po stronie kobiecej „strony medalu”. Ze względu na charakter i potrzeby fizjologiczne dziecka najbliższą osobą {zawsze|za każdym razem|w każdej sytuacji|w każdej chwili|w każdym momencie} będzie dla niego {matka|mama|mamunia|mamusia}. {Jednak|Jednakże|Natomiast} {zadaniem|misją|celem} ojca {jest|bywa} {nie tylko|nie tylko} „zarabianie” na swego potomka, {ale|niemniej jednak} budowanie więzi {między|pomiędzy} nim {poprzez|przez} stopniowe oswajanie ze {swoją|własną} osobą.

Comments are closed.