Co to znaczy rodzina niepełna

Rodzina niepełna w polskim nieomalże oznacza tyle, co rodzica samotnie wychowującego dziecko, może to być zarówno kobieta jak również mężczyzna. Dziecko z takiej rodziny niemal w każdej chwili posiada pewne braki wychowania i najczęściej charakteryzuje się pewnego typu lękiem, co w znaczącej liczbie sytuacji ma możliwość przerodzić się w agresję.

Problemy dziecka w szkole

Ich cechą jest też nieufność, podejrzliwość i wrogość w odniesieniu do innych osób, co poddaje w wątpliwość ich sposobność uspołecznienia. Mężczyźni i kobiety różnie reagują na brak ojca, jak również na brak matki. W większości przypadków występują problemy w szkole, kwestie w przyswajaniu informacji czy zaburzeń uczenia się. Dzieci buntują się przeciwko wszystkiemu, częstokroć popadając w alkoholizm albo narkomanizm.

Poczucie niedowartościowania

Ponieważ w rodzinie niepełnej rodzic opiekujący się dzieckiem posiada poczucie niedowartościowania albo jakiejś kary, która go spotkała, posiada dylematy ze sobą, nie bywa wstanie zaspokoić wymagań własnego dziecka zastępując równocześnie dwoje rodziców. Podsumowując rodzic w rodzinie niepełnej powinien dać z siebie wszystko, ażeby zagwarantować nie tylko byt fizyczny dziecka, ale głównie prawidłowy postęp emocjonalno-psychiczny.

Comments are closed.