Rodzina zastępcza ratunkiem dla dziecka

Rodzina zastępcza jest wielką szansą dla dziecka pozbawionego indywidualnych rodziców. Jest to środowisko, w którym najważniejszą rolą jest opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało swoich rodziców. Instytucja ta potrafi zagwarantować dziecku adekwatny postęp poprzez zapewnienie mu bezpiecznego domu, przynależności do rodziny, miłości, ale również szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim.

Stosowanie kar cielesnych

W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, ponieważ opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej. Jednakże w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie mają kasy na dodatkowe lekcje, sami również nie mają czasu aby pomóc.

Dobrą wiadomością bywa to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są w bardzo wielu sytuacjach pogodne i pozytywnie nastawione do życia. Liczbę rodzin zastępczych jest na razie zbyt mała, a potrzeby są o kilka większe, by ta sytuacja mogła się zmodyfikować należy wprowadzić wiele konwersji w ustawach.

Aktualizacja:

temat mocno się rozwinął. Wygląda to o wiele lepiej niż kilka lat temu, jednak w dalszym ciągu jest wiele rzeczy do poprawy. Przykładem niech będzie fakt, że nadal jest problem z odpowiednim wyborem rodzin zastępczych – często słyszy się o aferach z tym związanych.

Comments are closed.